Indicator Plăcută de parcare, parcare de residinta, va rugam nu parcati

Folosirea indicatoarelor de securitate este obligatorie prin lege. Indicatoarele sunt de mai multe feluri: de informare, avertizare, interzicere, obligativitate, salvare, pază și incendii.

Produsele de semnalizare pot fi permanente sau temporare. Semnalizarea de securitate trebuie să fie concepută astfel încât orice angajat, indiferent de naționalitatea lui sau de nivelul său de pregătire, să poată să aibă acces la ea și să o înțeleagă.

Panoul trebuie înlăturat când situația care îl justifică nu mai există.