• Conform legislatiei, beneficiarii programului Start Up Nation vor fi obligați ca, pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, începând cu data solicitării primei tranșe de ajutor nerambursabil, să afișeze și să mențină la loc vizibil două plăcuțe informative care vor fi amplasate astfel:

   - una în interiorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepție, secretariat, loc de așteptare etc)
   - una în exteriorul spațiului de la locația de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienti, pe lângă spațiul unde se desfășoară activitatea (fațada stradală, intrare în clădire etc)  • Conform programului toate procedurile de achizitiile trebuie sa contina o serie de documente ( cerere de oferta, ofertare, declaratie de confidentialitate, contract, factura, proces verbal de predare/primire si punere in functiune, garantie).

     Astfel veti putea deconta din proiect achizitia fara probleme, nu veti avea solicitari de clarificare si implicit intarzieri sau refuzuri de decont pe motiv de lipsa documente.

     Din experienta programelor din anii precedenti am invatat ca trebuie sa aveti toate documetele in regula ca totul sa mearga bine.

     Departamentul nostru de contabilitate se va ocupa de tot dosarul dvs de achizitie. Toate documetele sunt semnate si electronic!

  • Cele două plăci informative vor putea fi decontate din program la valoarea maximă de 500 lei, în total


  Pachetul de 10 etichete autocolante este oferit GRATUIT la achizitia cu contract si dosar de complet !